۱۳۸۸ مرداد ۱۸, یکشنبه

صدور شقاوت


شقاوت پيشگان و مزدوران تا دندان مسلح, درست مثل جانوران درنده يي كه در تهران به جان و مال و نواميس مردم تهاجم مي كنند, در عراق نيز به شهر اشرف تهاجم كرده و به كشتار مجاهدين پرداخته اند. البته گماشتگان ولي فقيه در دولت نوري المالكي از اينكه تحت امر خامنه يي دست به اين جنايت زده هيچ پرده پوشي نمي كنند, اما شدت توحش و شيوه هاي بكار گرفته شده در اين تهاجم, بي هيچ ترديد پرده از شقاوتي مي درد كه آن سويش دستان آغشته به خون جنايتكاران و دژخيمان حاكم بر ايران نمايان است. درست مشابه همان شيوه هاي رذيلانه يي كه مزدوران مشابه آنها در تهران عليه مردم به پاخاسته ايران بكار مي گيرند. در حاليكه تا دندان مسلح هستند و قلب و سر مجاهدين را نشانه مي گيرند, از چماق, آرماتور, تبر, سنگ و حتي آب جوش, نيز براي سركوب و كشتار مجاهدين استفاده مي كنند. زخميها را مي ربايند و به مكان نامعلومي منتقل مي كنند تا در جنايت دست بازتري داشته باشند. به طرز ديوانه واري به دنبال شكار فيلمبرداران و عكاسان هستند. همانند گماشتگان ولي فقيه در تهران كه از رأفت و مهرورزي اسلامي دم ميزنند اما در كهريزك اردوگاه مرگ دائر ميكنند, علي دباغ, سخنگوي دولت نوري المالكي كه از دانش آموختگان مكتب ولايت فقيه در تهران و قم است, روز قبل از تهاجم در بيانيه رسمي مدعي شد كه نيروهاي نظامي و پليس عراق قصد دارد «امنيت داخلي» شهر اشرف را مطابق قراردادي كه با آمريكا به امضاء رسانده, به عهده بگيرند و حقوق انساني ساكنان اشرف محترم شمرده خواهد شد. اجساد متلاشي شده و سرها و دستهاي شكسته شده و بدنهاي خونين مجاهدين نمونه هايي از رعايت حقوق انساني است كه علي دباغ و آمران او در بيت ولايت فقيه آموخته اند. و از همين روست كه بلافاصله تشويق نامه خود را از وزارت آدمكش اطلاعات آخوندي با «شجاعانه» توصيف نمودن اين جنايت, دريافت مي كند. كمااينكه لاريجاني رئيس مجلس ارتجاع نيز در آغاز جلسه روز چهارشنبه از اين عمل جنايتكارانه به شدت استقبال كرد و گفت: «« هر چند که اين اقدام دولت عراق دير هنگام است اما قابل تقدير است». جنايتكاران حتي به كشتار و سركوبي مجاهدين بسنده نمي كنند, آنها با همه ابزارهاي سركوبي به تخريب همه آثار و الزامات حيات, مانند تخريب و سوراخ كردن منابع آب, تخريب و شكستن خودروها, شكستن و در و پنجره ساختمانها و حتي شكستن و نابودي درختان خيابانها دريغ نمي كنند.

اقدام جنايتكارانه دولت عراق زير نظر مستقيم نور المالكي, درست يك روز بعد از انتشار رسمي بيانيه خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت مبني بر بازگشت مشروط مجاهدين اشرف به ايران, صورت مي گيرد. موضع به غايت هوشيارانه يي كه ديكتاتوري آخوندي را آچمز كرده است. چرا كه تا بحال, گماشتگان آن در عراق همواره مجاهدين اشرف را تحت فشارهاي شديد قرار مي دادند كه به ايران تحت حاكميت آخوندها بروند. اما, اكنون كه با قيام سراسري مردم ايران و شكستن طلسم ولايت فقيه, مجاهدين اشرف براي پيوستن به مردم خود اعلام آمادگي كرده اند, ديكتاتوري ولايت فقيه ساز و كار سركوبي مجاهدين را توسط گماشتگان خود در عراق در دستور كار قرار داده است.

ديدن صحنه هاي اين وحشيگري كه مصداق بارز و بي ترديد جنايت عليه بشريت است, البته قلب همه شيفتگان آزادي را به درد مي آورد, اما بايد دانست كه نه سركوب و كشتار مردم و جوانان و نوجوانان اشرف نشان در شهرهاي ايران و نه كشتار مجاهدين اشرف, مانع از سرنگوني محتوم اين ديكتاتوي نخواهد شد و آب رفته به جوي ولايت فقيه را باز نخواهد گرداند. ديكتاتوري ضدبشري در سركوب قيام مردم ايران شكست خورده و تهاجم به شهر بي دفاع اشرف را براي سرپوشي اين شكست و روحيه دادن به مزدوران در حال ريزش خود سامان داده است. آنچه مي ماند اين است كه گويا نوري المالكي تصميم گرفته سرنوشت خود را به سرنوشت ولايت فقيه گره بزند.